Besiktning

Vi är av SBSC certifierad besiktningsfirma brandskyddsanläggningar och kan erbjuda Er följande besiktningstjänster:


För brandlarmanläggningar utförda enligt SBF 110:
  • Leveransbesiktning
  • Revisionsbesiktning
För utrymningslarmanläggningar utförda enligt SBF's Rekommendationer Utrymningslarm:
  • Leveransbesiktning
  • Revisionsbesiktning

För entreprenader vilka utförs enligt AB/ABT:
  • Entreprenadbesiktning av teletekniska anläggningar.
  • Kontrollantuppdrag i byggprocessen för teletekniska anläggningar.