Konsultation

Ett korrekt underlag är en av de viktigaste förutsättningarna för att en anläggning ska bli rätt projekterad och rätt installerad. Därav är det alltid en fördel att fånga upp så mycket som möjligt i tidigt skede innan ex. upphandling eller produktion.

Vi erbjuder konsultationstjänster som:
  • Allmän rådgivning för brand- och utrymningslarm.
  • Granskning av ramhandlingar, planritningar m.m.
  • Råd inför upprättande av utförandespecifikationer för brand- och utrymningslarm.