Besiktning

Vi är av SBSC certifierad besiktningsfirma brandskyddsanläggningar och erbjuder flera olika typer av besiktningstjänster för brandlarm, utrymningslarm m.m.

  • Leveransbesiktning *¹
  • Revisionsbesiktning *¹
  • Entreprenadbesiktning enligt AB/ABT.

*1 – För brandlarm enligt SBF 110 eller utrymningslarm enligt SBF’s rekommendationer.


Vikten av besiktning

Det finns många fördelar med opartisk besiktning av Er brandskyddsanläggning och kan vara allt från ekonomiska aspekter vid fastighetsaffärer, för att uppfylla försäkringsvillkor eller till efterlevnad av myndighetsföreskrifter.

Oavsett vilka kravställningar som finns så är alltid huvudsaken att Ni ska känna Er trygga med Er brandskyddsanläggning.

”En anläggning ska revisionsbesiktigas regelbundet, minst en gång per kalenderår med högst 15 månaders mellanrum”

SBF 110:8 punkt 10.3.1