Dataskydd

Vi värnar om den personliga integriteten samt egendom för våra uppdragsgivare och strävar efter att hålla en hög informationssäkerhetsnivå inom vår verksamhet.

Skydd mot skadlig kod

Vårt intranät skyddas av certifierad hårdvara och datatrafiken i våra datorer övervakas av anti-malware och IDS/IPS.


Lagring och tillgång

Vi lagrar ingen information på traditionellt vis i pappersform utan all data lagras digitalt och skyddas mot obehörig åtkomst genom inloggning och avancerad kryptering.

Vi har även rutiner för dokumentförstöring i minst säkerhetsklass P-5 enligt DIN 66399 innan avfallshantering.

Externa it-leverantörer

Vi har skriftligt upprättade personuppgiftsbiträdesavtal för samtliga av våra externa it-leverantörer som hanterar data för personuppgifter eller våra uppdragsgivares egendom.

All e-post som skickas/tas emot genom vår domän lagras på säkra datacenter inom EU i Norden.