Konsultation

Ett korrekt underlag är en av de viktigaste förutsättningarna för att en anläggning ska bli rätt projekterad och rätt installerad.

Vi hjälper Er att fånga upp så mycket som möjligt i tidigt skede ex. innan upphandling eller produktion.

Exempel på konsulttjänster vi erbjuder:

  • Allmän rådgivning för brandlarm och utrymningslarm.
  • Granskning av ramhandlingar, planritningar m.m.
  • Råd vid upprättande av utförandespecifikation för brandlarm och utrymningslarm.

Kontroll i byggprocessen

Dagens byggprocesser är ofta väldigt komplexa och det kan ibland vara svårt för byggledningen att övervaka produktionen och samtidigt hantera alla tekniska frågeställningar på tekniksidan där speciella regler och nischade facktermer ofta förekommer.

Genom att anlita oss som kontrollant i byggprocessen kan frågor hanteras och problem upptäckas i tidigt skede innan installation eller besiktning för en smidigare byggprocess.

  • Kontrollant i byggprocessen för teletekniska anläggningar.